Şeyma Şirin Anaokulu olarak okul öncesi eğitimde amaç ve görevlerimiz, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; çocuklarımızın bilgi, beden, zihin ve duygusal yönlerinden gelişmelerini ve sosyalleşmelerini, iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamaktır.

İlköğretim öncesi gerekli olan eğitimi alarak elde edilen kazanımlar neticesinde ilköğretime hazır bir şekilde çocuklarımızın eğitimini gerçekleştirmekteyiz. Günümüzdeki koşulları elverişsiz çevrelerden gelen çocuklarımız için ortak bir yetiştirme ortamı sağlamaktayız. Aynı zamanda çocuklarımızın Türkçemizi doğru ve güzel bir şekilde konuşmalarını, kendilerini rahat bir şekilde ifade edebilmelerini sağlamaktayız.

Şeyma Şirin Anaokulu olarak çocuklarımızın, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerlerini benimsemelerine rehberlik etmek ilke ve hedeflerimizin başında gelmektedir. Okulumuz eğitim programlarında bu amaçları gerçekleştirmeye gayret ve özen göstermektedir.